Przejdź do treści

Władze spółki

Zarząd PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o

Prezes Zarządu – Zenon Drużyński

 


 

Rada Nadzorcza PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Karolina Lussa

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Paweł Piotrowski

Członek Rady Nadzorczej – Filip Nowak

Członek Rady Nadzorczej – Michał Pol

Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Wita

 

Mapa