Przejdź do treści

Obiekt infrastruktury usługowej

L.p. Nazwa Obiektu Infrastruktury Usługowej Rozstaw szyn Odgałęzia się od:
linia nr stacja tor rozjazd
1. Terminal Przeładunku Kruszyw; Tory Postojowe 1435 972 Pawłowice Małe Fabryczna 162 201
Mapa