Przejdź do treści

Poszukujemy pracowników na stanowisko AUTOMATYK

AUTOMATYK

Wymagania:

Wariant A

 • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach studiów, w których podstawy programowe kształcenia w zawodach lub programy nauczania lub programy studiów zawierają zagadnienia z zakresu sterowania ruchem kolejowym, automatyki, mechaniki, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, teletechniki, mechatroniki lub informatyki, oraz uzyskanie odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów.
 • Zawodowy staż pracy – rok na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem lub instalacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego lub zasadnicze branżowe w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej, mechatronicznej lub informatycznej.

albo

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie, nauczanym na poziomie branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, związanym ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określa umiejętności z dziedziny: mechaniki, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, teletechniki, mechatroniki lub informatyki.
 • Umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami.
 • Bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu).

   

  Mile widziane:

  • Zawodowy staż pracy 1,5 roku na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem lub instalacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.
  • SEP – uprawnienia elektroenergetyczne – eksploatacja, upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy.

   

  Aplikacje prosimy wysłać na adres kadry@pmtlk.pl podając w tytule maila nazwę stanowiska.

  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Administratorem danych osobowych jest PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą : Owczary 79D, 59-300 Lubin. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na przechowywanie ich dla celów tej i przyszłych rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, że usunięcie moich danych z bazy PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam, że jestem świadomy, iż mam prawo wycofać moją zgodę w każdym czasie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych)”.

  Mapa