Przejdź do treści

Poszukujemy pracownika na stanowisko KIEROWCA DREZYNY

KIEROWCA DREZYNY

Zakres obowiązków:

 1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdu trakcyjnego przydzielonego mu na stałe lub czasowo oraz obsługa pojazdu w czasie wykonywania pracy.
 2. Prowadzić rzetelne zapisy w książce pokładowej pojazdu i zgłaszać przełożonemu o zbliżającym przeglądzie technicznym.
 3. Wykonywanie poleceń toromistrza/mistrza i dyżurnego ruchu podczas prowadzenia pojazdu.
 4. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji, gdyż nawet nieznaczne na pozór odchylenia od przepisów mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu i być przyczyną najechania, awarii lub wypadku.
 5. Oszczędna gospodarka paliwem, energią, smarami oraz wszelkimi materiałami i sprzętem stosowanym przy obsłudze pojazdów oraz przestrzeganie instrukcji tankowania pojazdu i kontroli stanu paliwa.
 6. Dbałość o sprawne działanie wszystkich urządzeń pojazdu trakcyjnego, czyli właściwe ich utrzymanie.
 7. Zapoznanie się i przestrzeganie terminów i przeglądów okresowych zawartych w harmonogramie oraz prowadzenie rozliczenie czasu pracy i zużycia paliwa
 8. Wykonywanie zgodnie z instrukcją następujących czynności :

a) Przewóz i materiałów

b) Prędkość jazdy nadanym odcinku drogowym

c) Prowadzenia wózka motorowego z przyczepami

 1. Przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania urządzeń radiołączności.
 2. Dopilnowanie by po zatankowaniu pojazdu zbiorniki były zaplombowane, a w karcie pracy pojazdu dokonany wpis „Zatankowano do pełnego zbiornika”
 3. Podczas prowadzenia pojazdu koncentrować swoją uwagę wyłącznie na zasadniczych czynnościach związanych z obsługą wózka motorowego i obserwować drogę.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu
 5. W przypadku zagrożenia wypadkowego dokonać wszelkich niezbędnych środków mogących zapobiec niebezpieczeństwu.
 6. Stosować się do poleceń przełożonego a w przypadku wątpliwych poleceń żądać dodatkowych wyjaśnień.
 7. Zachować szczególną ostrożność podczas sprzęgania przyczep z wózkiem motorowym.
 8. Znać i stosować Procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) obowiązującym w PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 9. Wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnie z posiadanym zakresem umiejętności i kwalifikacji

Wymagania:

Bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu).

Wykształcenie:

średnie techniczne

 

Aplikacje prosimy wysłać na adres kadry@pmtlk.pl podając w tytule maila nazwę stanowiska.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą : Owczary 79D, 59-300 Lubin. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na przechowywanie ich dla celów tej i przyszłych rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, że usunięcie moich danych z bazy PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam, że jestem świadomy, iż mam prawo wycofać moją zgodę w każdym czasie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych)”.

Mapa