Zarząd spółki

Prezes Zarządu – Wojciech SwakońDyrektor ds. Eksploatacji, Prokurent (prokura samoistna) – Henryk Matujzo

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy – Grażyna Barylska

Pełnomocnik Zarządu  ds.Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego – Henryk Matujzo

Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacyjno-Prawnych – Marek Kania