1. Autoryzacja bezpieczeństwa

2. Decyzja Prezesa UTK nr DRRK-WKL_730_12_2016

3. Decyzja Prezesa UTK nr DRRK-WKL-730-9-2015

4. Regulamin przydzielania tras RJP 2016-17

5. Regulamin przydzielania tras RJP 2015-16

6. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.  na Rozkład Jazdy Pociągów 2016/2017

7. Regulamin techniczny Lubin Kopalnia "LK"