Zarząd Spółki | PMT LK
AUTORYZOWANY ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o

Prezes Zarządu – Zenon Drużyński


Dyrektor Eksploatacyjny, Prokurent (prokura samoistna) – Henryk Matujzo

Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy – Grażyna Barylska

Dyrektor Techniczny – Zbigniew Gagat

Pełnomocnik ds. Organizacyjno–Prawnych – Marek Kania

Pełnomocnik ds. Operacyjnych – Bohdan Pecuszok

 

 


Rada Nadzorcza PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Karolina Lussa

Członek Rady Nadzorczej – Filip Nowak.

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Piotrowski.