Czerwiec | 2018 | PMT LK
AUTORYZOWANY ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PMT LK

RADA NADZORCZA
Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU
Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., Owczary 79D, 59-300 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PMT Linie Kolejowe  Sp. z o.o.” w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. do godziny 14:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego poniżej.
Ogłoszenie dla PMT LK
Uchwała numer 10/I/2018